เด็กชายณัฏฐชัย ตั้งทรงสวัสดิ์ สอบได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับเหรียญทอง

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายณัฏฐชัย ตั้งทรงสวัสดิ์ นักเรียนโรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
ผู้สอบได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับทุนการศึกษา 700 บาท พร้อมเกียรติบัตร
และสอบได้คะแนนรวมวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 6,000 บาท