วันเด็กประจำปี พ.ศ.2562

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ร่วมกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ได้จัดทำอาหารและเครื่องดื่มมาเลี้ยงเด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ