จากการแข่งขันศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
?ด.ญ.รัญชิดา บุญสินสุข ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน
?ด.ญ.พันธิตร อรุณเลิศรัตนวิไล ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
?ครูผู้ฝึกซ้อม ครูจารุณี แสงแป้น