“วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี”

นักเรียนโรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ
“วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี” ประจำปีการศึกษา 2561