พิธีเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา…

พิธีเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร