“วันวชิราวุธ”

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
ทำพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องใน “วันวชิราวุธ” ประจำปีการศึกษา 2561