นักเรียนโรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ

นักเรียนโรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ

ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2561