รางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

นักเรียนโรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561