ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร