พิธีถวายพระพรชัยมงคล

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
ร่วมกันทำพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561