เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกาา 2561

ประมวลภาพกิจกรรม การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกาา 2561