ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ธีธัช ประสิทธิ์วิไล

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ธีธัช ประสิทธิ์วิไล
นักเรียนโรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย
โดยได้รับรางวัล Gold Medal and 2nd Runner-up Team Award Mathematics Primary Level
จากการแข่งขัน ASMO THAI SCIENCE & MATH COMPETITION 2017