กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560

กีฬาสี ประจำโรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 กันยายน 2560