การแข่งขันแอโรบิค

การแข่งขันแอโรบิค ประจำวันที่ 13 กันยายน 2560 (กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560)