เด็กชายติณณ์ ดำชะอม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 ในการแข่งขันเทควันโด PTL TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS 2017

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายติณณ์ ดำชะอม
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 ในการแข่งขันเทควันโด PTL TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS 2017
ประเภทยุวชน อายุ 7-8 ปี รุ่น D น้ำหนักเกิน 26 กิโลกรัม ไม่เกิน 30 กิโลกรัม ณ โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬากลาง จังหวัดพัทลุง