ผู้อำนวยการโรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา มอบเกียรติบัตรแก่ เด็กหญิงพิมลภัส สิริวรจรรยาดี

นางสาวปภีร์ บุญเลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
มอบเกียรติบัตรแก่ เด็กหญิงพิมลภัส สิริวรจรรยาดี
ที่ได้รับเหรียญทองในการแข่งขันเทควันโด สุราษฎร์ธานี แชมเปียนชิพ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 จำนวน 3 รายการ ดังนี้

-พุมเซเดี่ยว A-10 ปี หญิง
-พุมเซคู่ผสม A-10 ปี
-พุมเซทีม A-10 ปี ทีมผสม