กิจกรรมแบ่งฝันปันรัก

กิจกรรมแบ่งฝันปันรัก ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ร่วมกับ ครอบครัว วรรธนะสิน และคุณสุเมธ แซ่โค้ว

วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

ณ โรงเรียนบางชุมโถ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี