“สุราษฎร์ธานีวิชาการ”

นางสาวปภีร์ บุญเลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะ  “สุราษฎร์ธานีวิชาการ” ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ได้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 27 รายการ

ได้รับเหรียญทอง จำนวน 13 รายการ

ได้รับเหรียญเงิน จำนวน 5 รายการ

ได้รับเหรียญทองแดง จำนวน 3 รายการ

และได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 6 รายการ

 

นักเรียนที่ได้รับรางวัล.