รับสมัครบุคลากร ด่วน!!!

รับสมัครครูผู้สอน วิชาเอก สังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 077-275210-12
สอนลูกเรื่องประเทศไทย-01