ขอแสดงความยินดีกับน้องหยก. น้องกฤษณ์. และน้องลิตา. ในการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ. และขอชื่นชมคุณครูอารยา. จันทร์ดำ ผู้ฝึกซ้อมด้วยคะ

ขอแสดงความยินดีกับน้องหยก. น้องกฤษณ์. และน้องลิตา. ในการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ. และขอชื่นชมคุณครูอารยา. จันทร์ดำ ผู้ฝึกซ้อมด้วยคะ
Both comments and trackbacks are currently closed.