นางสาวปภีร์ บุญเลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะ “สุราษฎร์ธานีวิชาการ” ประจำปีการศึกษา 2559